“Tony i Szepty / Here and Beyond /”

3 video, 8 min.31 sek  

prezentowane w peirwszej wersji w Galerii AT w Poznaniu, zobacz także "Tony i Szepty" -  2 wersja

Realizacja „ Here & Beyond / Tony i Szepty” jest kontynuacją moich wcześniejszych artystycznych poszukiwań wyrażonych w serii realizacji pod wspólnym tytułem „Ukryta Melodia”, inspirowanej pitagorejską ideą idei makroświata spełniającego się w mikroświecie indywidualnego bytu oraz relacjami między tymi, mnożącymi swoje wymiary przestrzeniami.

 

Pitagoras wierzył, że cała materia rezonuje dźwięki, że cały świat jest muzyką. Podzielił ją na Musica Mundana (która wkrótce miała zasłynąć jako Muzyka Sfer) i Musica Humana (muzyka ciała człowieka). Relacje między nimi (dostępne nie tyle naszym ograniczonym zmysłom, co intelektowi) przez wieki regulowały związki człowieka z Uniwersum. Wyrażone w idei Harmonii Świata, ewoluowały wraz ze zmianami naszej jego percepcji i rozumienia.

Latem 1977r dwa statki kosmiczne Voyager rozpoczęły swą między-galaktyczną misję, unosząc na swych pokładach informacje o nas i naszej planecie. Esej dźwiękowy na Złotej Płycie otwierają wibrujące tony opisujące ruchy planet wokół Słońca. Trudno przewidzieć czy ta uwspółcześniona wersja „Muzyki Sfer” zostanie kiedyś odebrana przez odlegle w czasie i przestrzeni cywilizacje. Być może owe wibracje, zawierające pamięć miliardów lat istnienia, nigdy nie zabrzmią poza swoim źródłem, rezonując w niezbadanych strukturach ludzkiego umysłu.

Dzisiaj radioteleskopy penetrują odległe zakamarki wszechświata. Ta sama technologia pozwala oglądać i słyszeć pracę 15 tysięcy neuronów, która zapewnia myśl, emocje, odczuwanie i trwanie człowieka.

W „Here & Beyond” Muzyka Sfer, opracowana na przełomie XVII i XVIII wieku przez ojca nowożytnej astronomii Johannesa Keplera, została wykonana na thereminie – instrumencie wykorzystującym fale radiowe jako źródło dźwięku..Akordy przypisane poszczególnym planetom połączone są z falami mózgowymi i innymi dźwiękami tworzącymi nasze foniczne środowisko.

W zapis rezonansu magnetycznego wpisują się obrazy odległych galaktyk i planet ale również fragmenty codziennego otoczenia

Instalacja składa się z 3 symultanicznie prezentowanych video i fotograficznych obrazów muzycznej partytury. Opracowanie ścieżki dźwiękowej do prezentacji na Cybersonica w Dana Centre, Londyn i Poznan Art. Fair: Dave Lawrance

Szczególne podziękowania dla: Barbary Buchholtz (theremin), dr Lauren Stewart , Functional Imaging Laboratory, London University, mgr Agnieszki Grabki Uniwersytet Warszawski