“Stabilne zachowanie”, Galeria Potocka, Kraków, 1996

Pomieszczenia "opisuje" linia kardiogramu utworzona z czarnej gumy i ciężarków - w pierwszym pomieszczeniu oraz gumy i kamieni - w drugim. W drzwiach do galerii i do do drugiego pomieszczenia linia krzyżuje się pod domowymi  wagami pomalowanymi w kolorze podłogi (szarym).

Projektor oświetla fragmenty.

I pomieszczenie wypełnia b. głośne bicie serca.

W II Pomieszczeniu, w kącie ominiętym przez linią kardiogramu znajduje się mały głośniczek z nagranym w szpitalu pikaniem kardiografu.

 

-