home  english

 

RHIZONE: [PapiLLa]

soundscape - Andre Bartetzki

Immersyjna, multi-sensorycza instalacja VR (360o 3D),

link do 360o 3D video: https://vimeo.com/439825532   /    HD teaser:  https://vimeo.com/440041241

Utwór stanowi rozwinięcie projektu EpiZone[NULL],  łącząc dwa rozbudowane projekty: EpiMimesis oraz Rhizosphere

PORTFOLIO PROJEKTU

 

 

Abstrakt:
RHIZONE: [PapiLLa] zadaje pytanie o istotę ludzkiej tożsamości w świecie Big Data, w którym systemy organiczne i nieorganiczne połączą się w nową hybrydową całość. Co się stanie, gdy Internet Wszechrzeczy zamieni się w Internet Umysłów?
Inspirowana AGI i symbiotycznymi systemami Wood Wide Web (strefami korzeniowymi), immersyjna, poetycka narracja (VR) przenosi widza w złożoną, wielowymiarową pół-biologiczną informacyjną sieć, w której zacierają się granice między mikro i makro systemami, między „wewnętrznym” i „zewnętrznym” przetwarzaniem danych.
PapiLLa stanowi mikro-komponent przyszłego hybrydalnego omni-systemu. Nazwa oraz forma pochodzi od biologicznych formacji sferoidalnych często kojarzonych ze zmysłami dotyku, smaku lub zapachu, oraz brodawki korzeniowej, organu symbiozy miedzy korzeniami roślin a bakteriami (Rhizobium)
PapiLLA
Jest fraktalem wirtualnego symbio-systemu (EpiMimesis)
Jest jego organem czuciowym, hybrydalną przestrzenią, w której odczucia i wyobraźnia współtworzą ożywczą sieć sympoiesis.
Nieuchwytne watki wewnętrznej kreacji, jak inwazyjne nici Rhizobium, łączą uczestnika z iluzyjną pozbawioną przestrzennych i czasowych granic strukturą.

 

słowa kluczowe:

Internet Wszechrzeczy, Internet Umysłów, przyszłość, Wood Wide Web, Ryzosfera, symbioza, złożone systemy

 

Wprowadzenie

 

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że struktura naszej rzeczywistości opiera się na dynamicznych interaktywnych sieciach danych, od sieci neuronowych  po World Wide Web, od rozlewisk rzecznych po zjawiska społeczne, ekonomiczne, kulturowe. W każdej mikrosekundzie zachodzą niezliczone interakcje, łączące wszystkie poziomy naszego usieciowionego świata.

RHIZONE: [PapiLLa] stanowi artystyczną wizję  przyszłości, w wyniku której nastąpi połączenie organicznych i nieorganicznych inteligentnych systemów w nową hybrydyczną jakość. Projekt nawiązuje z jednej strony do intensywnego rozwoju Internetu (Wszech)Rzeczy oraz badań w kierunku AGI (Artificial General Intelligence), z drugiej do symbiotycznych sieciowych strategii roślin  (tzw. Wood Wide Web) jako alternatywnego modelu efektywnego społecznego eco-systemu.

W środowisku VR widz powoli zostaje „ujęty” w formę PapiLLi – wirtualnego kokonu tworzonego przez zagęszczającą się sieć danych. Rozwijająca się audio-wizualna narracja przekształca zrazu chaotyczne środowisko cząstek elementarnych w złożony wielowarstwowy system, w którym struktury komórkowe przeplatają się z pajęczyną urbanistycznych powiązań. W zagęszczającej się wirtualnej materii zacierają się granice miedzy mikro i makroskalami, między wewnętrznym i zewnętrznym przetwarzaniem danych w świecie, w którym „all is data”.

Na końcu PapiLLa, przybiera formę oka, przez którego źrenicę widz przechodzi do zewnętrznej  przestrzeń – na wpół abstrakcyjnej, pulsującej „ryzosfery”.

Wirtualnej narracji towarzyszą doświadczenia zmysłowe. Widz znajduje się w specjalnym hamaku, poprzez który odczuwa wibracje ścieżki dźwiękowej oraz petrichor, zapach ziemi po deszczu, wytwarzany przez bakterie glebowe.

PapilLLa jest pierwszym etapem projektu – immersyjnej instalacji, który obejmie kilka sensorycznych „stanowisk” różnych PapiLLae.      W założeniu każda PapiLLa jest krótkim (kilkuminutowym) poetyckim utworem, immersyjnym  haiku, tworzącym intymną, kontemplacyjną przestrzeń.

 

stop klatki (360o, mono)

  

 

 

 

 

 

 

Utwór stanowi rozwinięcie projektu EpiZone[NULL].