"Muzyka dla bezwładnych powtórzeń" („Repetycje”), Galeria ON. Poznań

Seria książek- partytur opartych na wskanowanym w pięciolinii zapisie jednego uderzenia serca. Papier fotograficzny utrwalony oraz papier nadal światłoczuły.

każda książka stanowi jeden z wielu możliwych modułów narracji. Światłoczułość użytego materiału sprawia, ze notacja zmienia się zanika, „żyje” podobnie jak dźwięk do którego się odnosi.

książki te stanowią istotna część instalacji (patrz poniżej) o tym samym tytule.

 Pulpit oddzielony jest od reszty galerii białym płótnem. W momencie podejścia i otworzenia partytury włącza się na parę sekund dźwięk bicia serca, który dochodzi zza zasłony.

Pulpit połączony jest kablem z głośnikami wmontowanymi w oparcia krzeseł ustawionych w szereg. Ostatni głośnik wbudowany jest w ścianę.