Ukryta Melodia - w poszukiwaniu dźwięku

Galeria ON, Marzec 2003

instalacja wideo, odbiornik telewizyjny, mikroskop, teleskop

Praca nawiązuje do pitagorejskiej idei Harmonii Mundi

Na przełomie XVII i XVIII wieku, matematyk i astronom Johannes Kepler opracował muzyczną notację akordów powoływanych przez Merkurego, Wenus, Ziemię, Księżyc, Marsa, Jowisza i Saturna.

„Ukryta Melodia” łączy komputerową interpretację Muzyki Sfer Johannesa Keplera  z mikrodźwiękami jednego uderzeniu serca, którego czas trwania rozciągnięty został do odległości świetlnej między Słońcem i Ziemią. (8min.31 sek). Wizualna forma fal dźwiękowych tworzy całość z ultrasonograficznym obrazem wnętrza ciała.

Utwór zawiera w sobie dwie części: skurcz i rozkurcz serca (rozkurcz “idzie “ do tyłu w wersji negatywowej), o łącznej długości 17min.2 sek 

Metrum utworu stanowi bicie serca

 

 

instalacji wideo o towarzyszy zestaw światłoczułych partytur opartych na zapisie nutowym Johannesa Keplera.