Between Distances, Galerie Horst Dietrich, Berlin, wrzesień 2004

 

 

 

 

Ponieważ galeria składa się z dwóch pomieszczeń wystawienniczych, wystawa przygotowana została z uwzględnieniem tego podziału.  

W pierwszej części zaprezentowane zostały dwa cykle książkowe:
„Muzyka dla indywidualnych powtórzeń” 
Seria książek- partytur, opartych na wskanowanym w pięciolinię zapisie jednego uderzenia serca. Papier fotograficzny utrwalony oraz papier nadal światłoczuły.
każda książka stanowi jeden z wielu możliwych modułów narracji. Światłoczułość użytego materiału sprawia, ze notacja zmienia się, zanika, a na emulsji fotograficznej coraz bardziej widoczne stają się odciski palców czytelników/wykonawców

 

  „Zapis” seria książek -dzienników, Każda z nich zawiera pojedynczą kartkę papieru nasyconą warstwami maszynowego zapisu Zapisom tym  towarzyszą CD z nagraniami fal mózgowych emitowanymi podczas zapisywania myśli, zdarzeń.   

W drugiej części galerii pokazywane były filmy z serii „Ćwiczenia z perspektywy”,: „Poza linię powiek. Podróż” oraz „Harmonia Mundi”,

 

 

Przy okazji wystawy,  Galeria Horst Dietrech wydala unikatowy cykl grafik komputerowych, opartych na tych video realizacjach